Onorarii

Onorariile echipei de avocați ai Societății de Avocatură Rotaru și Asociații sunt în conformitate cu durata și gradul de dificultate al activităților prestate în interesul clientului. Costurile se stabilesc în urma unei întâlniri pe parcursul căreia este stabilită complexitatea cazului și este justificat consumul de resurse financiare. Promovăm de fiecare dată flexibiliatea și principiul negocierii directe în ceea ce privește politica de prețuri. În vederea clădirii unor relații de parteneriat bazate pe încredere, ne asigurăm întotdeauna că onorariile acoperă în mod corespunzător serviciile juridice oferite.